TERMENI ȘI CONDIȚII
Ultima modificare: 01.01.2018
 Vă mulțumim că ați vizitat site-ul web al Academia Marketingului, inclusiv www.academiamarketingului.ro Ați ajuns la această pagină de Termeni și condiții de la acest site web.
 
Acești termeni și condiții pot fi modificați de către Mordi, Inc. (denumită în continuare "Compania") în orice moment și la discreția noastră fără notificare, prin actualizarea acestei postări.
 
Acești termeni și condiții guvernează utilizarea acestui site web. Prin accesarea acestui site web, recunoașteți și acceptați acești termeni și condiții.
 
Utilizarea acestui site web după ce ați efectuat orice modificări reprezintă acceptarea modificărilor. Prin urmare, vă încurajăm să consultați termenii și condițiile de fiecare dată când utilizați acest site web.
 
Vă rugăm să citiți cu atenție și să considerați DISPOZIȚIA OBLIGATORIE DE ARBITRAJ și DEROGAREA DE LA DISPOZIȚIA ACȚIUNII CLASEI.
 
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
 
Recunoașteți și sunteți de acord că tot conținutul și materialele disponibile pe acest site web sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale, mărci de servicii, brevete, secrete comerciale sau alte drepturi și legi de proprietate. Cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod expres de COMPANIE, sunteți de acord să nu vindeți, să licențiați, să închiriați, să modificați, să distribuiți, să copiați, să reproduceți, să transmiteți, să afișați public, să efectuați public, să publicați, să adaptați, să editați sau să creați lucrări derivate din astfel de materiale sau de conținut. Academia Marketingului este o marcă comerciala a SUA înregistrate ale COMPANIEI și / sau ale companiilor sale asociate.
După cum s-a menționat mai sus, reproducerea, copierea sau redistribuirea în scopuri comerciale a oricăror materiale sau elemente de design de pe acest site web este strict interzisă fără permisiunea expresă scrisă a COMPANIEI. Pentru informații despre solicitarea unei astfel de permisiuni, vă rugăm să ne contactați la adresa support@academiamarketingului.ro 

LIMITĂRI DE UTILIZARE
Afirmați că aveți vârsta de peste 18 ani sau minor emancipat și sunteți pe deplin capabili și competenți să introduceți termenii, condițiile, obligațiile, afirmațiile, reprezentările și garanțiile stabilite în acești Termeni și condiții și să vă supuneți și respectați acești Termeni și condiții.
Dacă vi se oferă o parolă pentru a accesa acest site web, atunci această parolă este numai pentru uz personal, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Sunteți de acord că sunteți responsabil de securitatea parolei.

POLITICI PRIVIND COMENZILE ȘI RETURNAREA
Pentru orice produse digitale, veți primi un e-mail cu detalii de conectare la site-ul nostru de membru sau la pagina de descărcare. De asemenea, oferim o garanție de 14 de zile pentru returnarea banilor pentru toate produsele noastre. Dacă nu sunteți complet satisfăcut, puteți să ne returnați produsulvîn termen de 14 zile de la data achizitiei. 
 
LIVRAREA PRODUSULUI/SITE DE MEMBRU/ CONDUITĂ
 
A. Pentru produsele achiziționate de la noi care sunt livrate printr-un link de descărcare, vi se va da o adresă URL pentru a accesa și a descărca produsul (produsele) pe care l-ați achiziționat. În astfel de cazuri, sunteți de acord să nu distribuiți linkul de descărcare altor persoane care nu au cumpărat produsul (produsele).
B. Pentru produsele achiziționate de la noi care sunt livrate prin intermediul unui site de membru, vi se va da un nume de utilizator și o parolă pentru a accesa materialele și instrumentele de curs. În astfel de cazuri, sunteți de acord să nu distribuiți informațiile dvs de conectare și altor persoane care nu au cumpărat produsul (produsele). Nu veți vinde accesul la acest program sau duplicat și nu veți vinde conținutul său fără permisiunea scrisă.
C. Dacă este cazul, site-ul de membru este destinat exclusiv scopurilor informative. Nu este vorba de consultanță medicală, juridică, comercială, financiară, fiscală sau de altă natură. Folosirea informațiilor de pe site-ul de membru și de pe acest site web este pe propriul dvs. risc.
D. Utilizarea conținutului, dacă nu se specifică altfel, este pentru uz personal, necomercial. Este posibil să nu puteți distribuiți conținut, să imprimați mai multe copii sau să utilizați conținutul pentru afișare sau expunere publică, dacă nu se specifică altfel.
E. Ne rezervăm dreptul de a întrerupe sau de a modifica fără nicio notificare sau răspundere orice parte a acestui site web.
F. Afirmați, reprezentați și garantați că participarea dvs. pe acest site web și conținutul pe care îl trimiteți nu se referă la pornografie, activități ilegale de orice fel, oculte, ură sau rasism. De asemenea, declarați și garantați că acel conținut pe care îl transmiteți nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unor terțe părți. Compania își rezervă dreptul de a lua decizia finală cu privire la ceea ce este adecvat. Compania își rezervă în continuare dreptul de a elimina conținutul sau de a vă întrerupe contul fără notificare prealabilă pentru încălcarea acestei prevederi.
G. Înțelegeți și sunteți de acord să nu impuneți o sarcină nerezonabilă serverului care găzduiește acest site web sau site-ul de membru, să nu interfereze cu funcționarea acestui site web și să nu încercați accesul neautorizat la orice porțiune a acestui site web.
H. Înțelegeți și sunteți de acord să nu furnizați informații false despre dvs., să vă dați altă persoană sau să furnizați conținut înșelător sau fals.
I. Sunteți de acord că orice idei, sugestii sau îmbunătățiri pe care le furnizați Companiei cu privire la produsele sau serviciile Companiei vor fi deținute de Companie și că Compania este liberă să includă astfel de idei în produse viitoare fără a vă oferi compensații.
J. Prin aceasta vă asigurați că orice informație pe care o transmiteți companiei prin intermediul acestui site este deținută de dvs. și că aveți autoritatea necesară pentru a trimite astfel de informații. Prin prezenta, acordați COMPANIEI o licență perpetuă, fără drepturi de autor, la nivel mondial, pentru afișarea, modificarea, adaptarea, crearea de lucrări derivate și utilizarea oricăror sugestii, idei și informații pe care le furnizați companiei.
 
REFERINȚE / HYPERLINK-URI TERȚE PĂRȚI
 
Acest site web vă poate conecta la alte site-uri de pe Internet. Aceste site-uri pot conține informații sau materiale pe care unele persoane le pot considera inadecvate sau ofensatoare. Aceste alte site-uri nu sunt sub controlul COMPANIEI și recunoașteți că COMPANIA nu este responsabilă de exactitatea, respectarea drepturilor de autor, legalitatea, decența sau orice alt aspect al conținutului acestor site-uri. Includerea unei astfel de legături nu implică aprobarea celuilalt site sau asocierea cu operatorii săi.
 
CONTACTAȚI-NE
 
Dacă aveți nevoie să ne contactați, ne puteți trimite un e-mail la support@academiamarketingului.ro, sau pe pagina noastra de facebook messenger, Academia Marketingului
 
RENUNȚAREA LA GARANȚII
 
TOATE MATERIALELE, INFORMAȚIILE, SOFTWARE-UL, PRODUSELE ȘI SERVICIILE INCLUSE ÎN SAU DISPONIBILE PENTRU ACEST SITE WEB ("CONȚINUTUL") SUNT FURNIZATE "CA ATARE" ȘI "DISPONIBILE" PENTRU UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ. CONȚINUTUL ESTE FURNIZAT FĂRĂ GARANȚII DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZ ND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN SCOP ANUME SAU NEÎNCĂLCARE. COMPANIA ȘI AGENȚII SĂI NU GARANTEAZĂ CĂ CONȚINUTUL ESTE EXACT, DE ÎNCREDERE ȘI CORECT; CĂ ACEST SITE WEB ESTE DISPONIBIL ÎN ORICE LOC SAU MOMENT; CĂ ORICE DEFECT SAU EROARE VOR FI CORECTATE; SAU CĂ CONqȚINUTUL ESTE FĂRĂ VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE. UTILIZAREA SITE-ULUI DE CĂTRE DVS. ESTE PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ. DEOARECE UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA UNOR GARANȚII, ACESTE EXCLUZII E POSIBIL SĂ NU POATE FI APLICATE DVS.
 
LIMITAREA RĂSPUNDERII
 
ÎN NICIO CIRCUMSTANȚĂ, FIRMA SAU AGENȚII SĂI, COMPANII AFILIATE, OFICIUNI, DIRECTORI, ANGAJAȚI ȘI CONTRACTANȚI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU DREPT CONSECINȚĂ, CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA, ACEST SITE WEB. ACEASTĂ LIMITARE SE APLICĂ DACĂ RĂSPUNSURILE PREVĂZUTE SUNT BAZATE PE CONTRACT, NECINSTITE, NEGLIJENTE, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ORICE ALTĂ BAZĂ, CHIAR DACĂ COMPANIA A FOST INFORMATĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. CU EXCEPȚIA CĂ LEGEA INTERZICE, ÎN NICIUN FAPT, SUMA RĂSPUNDERII COLECTIVE A COMPANIEI ȘI A AGENȚILOR SĂI, A FIRMELOR AFILIATE, OFICIALILOR, DIRECTORILOR, ANGAJAȚILOR ȘI CONTRACTANȚILOR EXCEPȚIE SUMA PLĂTITĂ DE FAPT DE COMPANIE PENTRU PRODUSE SAU SERVICII. DACĂ UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INCIDENTALE SAU CONSECVENTE, RĂSPUNDEREA COMPANIEI ÎN ACESTE JURISDICȚII VA FI LIMITATĂ ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE.
 
COMPENSAȚII
 
La cererea COMPANIEI, sunteți de acord să apărați, despăgubiți și să țineți COMPANIA și celelalte companii afiliate inofensive, iar angajații, contractanții, ofițerii și directorii săi de la toate obligațiile, revendicările și cheltuielile, inclusiv onorariile avocaților, care apar din utilizarea incorectă a acestui site web sau încălcarea termenilor și condițiilor menționate în acest site.
 
CLAUZA DE SEPARARE ȘI INTEGRARE
 
Dacă nu este specificat altfel în prezentul document, acest acord constituie întregul acord între dvs. și COMPANIE cu privire la acest site web și înlocuiește toate comunicările anterioare sau contemporane dintre dvs. și COMPANIE cu privire la acest site web. Dacă o parte a acestor Termeni și condiții este considerată nevalabilă sau inaplicabilă, partea respectivă va fi interpretată în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru a reflecta cât mai mult posibil intențiile originale ale părților, iar porțiunile rămase vor rămâne în vigoare și efect.
 
DREPTUL LEGISLATIV ȘI JURISDICȚIA
 
Acești Termeni și condiții vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile statului Delaware. Prin prezenta, sunteți de acord cu arbitrajul obligatoriu în statul Delaware pentru a soluționa orice litigii apărute în temeiul acestor Termeni și condiții.
ARBITRAJUL TREBUIE SĂ FIE PE BAZĂ INDIVIDUALĂ. ASTA ÎNSEAMNĂ CĂ NICI DVS, NICI NOI NU PUTEM SĂ NE ÎNSCRIEM SAU SĂ CONSOLIDĂM CERERI ÎN ARBITRAJ CU SAU ÎMPOTRIVA ALTOR CLIENȚI, SAU LITIGII ÎN INSTANȚĂ SAU SĂ ARBITRĂM VREO PRETENȚIE ÎN CALITATE DE REPREZENTANT SAU MEMBRU AL CLASEI SAU ÎN CAPACITATE GENERALĂ DE CONSILIER PRIVAT.


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Ultima modificare: 01.01.2018
Vă mulțumim că ați vizitat site-ul web al Academia Marketingului., inclusiv site-ul www.academiamarketingului.ro . Ați ajuns la această pagină de Politică de confidențialitate de la acest site web
 
Această Politică de Confidențialitate poate fi modificată de către Mordi, Inc. (denumită în continuare "Compania") în orice moment și la discreția noastră fără notificare prin actualizarea acestei publicări.
 
Înțelegem importanța pe care utilizatorii de internet o acordă confidențialității și această politică de confidențialitate descrie modul în care folosim informațiile personale colectate pe site-urile noastre web.
 
Prin utilizarea acestui site web, acceptați practicile de confidențialitate cuprinse în această politică de confidențialitate. Sunteți încurajați să revizuiți Politica de confidențialitate ori de câte ori vizitați site-ul web pentru a vă asigura că înțelegeți cum vor fi utilizate informațiile personale pe care le furnizați.
 
Informațiile pe care le colectăm
 
A. Informații cu caracter personal
Pentru a ne servi clienții, colectăm informații personale de identificare, cum ar fi numele, adresele, numerele de telefon, adresele de e-mail și, uneori, informațiile cărții de credit atunci când aceste informații sunt trimise voluntar de vizitatorii noștri. Vom folosi informațiile dvs. personale numai în următoarele scopuri: (1) să vă furnizăm produsele și/sau serviciile pe care le-ați solicitat; (2) pentru a vă valida conformitatea cu termenii și condițiile; (3) pentru îmbunătățirea conținutului și pentru feedback; (4) pentru a vă contacta, atunci când este necesar, cu privire la utilizarea site-ului web sau a produsului sau (5) pentru câteva situații descrise mai jos pentru a vă servi mai bine.
Nu vom distribui NICIODATĂ informațiile dvs. personale de identificare către terțe părți, cu excepția cazului în care ne-ați dat permisiunea explicită pentru a face acest lucru, cum ar fi pentru a îndeplini o ofertă terță parte pe care ați acceptat-o ​​de la noi. Permițându-ne să colectăm aceste informații, veți putea primi informații despre alte produse și servicii care ar putea fi de interes pentru dvs., inclusiv oferte legate de terțe părți pe care vi le putem trimite. De asemenea, ne permiteți să personalizăm experiența dvs cu noi, astfel încât să vă putem oferi cea mai înaltă calitate a serviciilor. Putem folosi, de asemenea, aceste informații pentru a vă contacta legat de oportunitățile de asociere dacă păreți un partener potrivit de asociere.
Prin înscrierea adresei dvs. de e-mail pe acest site web, sunteți de acord să primiți un e-mail de la noi. Vă puteți anula oricând participarea la oricare dintre aceste liste de e-mail făcând clic pe link-ul de dezactivare sau pe altă opțiune de dezabonare care este inclusă în e-mailul respectiv. Trimitem numai e-mailuri persoanelor care ne-au autorizat să le contactăm direct, fie prin intermediul unei terțe părți. Nu trimitem e-mailuri comerciale nesolicitate, deoarece urâm spam-ul la fel de mult ca dvs.
Prin înscrierea adresei dvs. de e-mail, sunteți, de asemenea, de acord să ne permiteți să folosim adresa dvs. de e-mail pentru direcționarea personalizată obișnuită spre site-uri precum Facebook, unde afișăm publicitatea particularizată anumitor persoane care s-au înscris pentru a primi comunicări de la noi.
În plus, sunteți de acord că prin trimiterea informațiilor dvs. de contact telefonic pe acest site și/sau înregistrarea pentru a primi produsul și/sau serviciul oferit în cadrul acestuia, un astfel de act constituie o achiziție, o solicitare și/sau o cerere în scopul Regulii de vânzări modificată prin telemarketing (ATSR), 16 CFR '310 și următoarele. și orice reguli locale aplicabile "nu sunați” pe fiecare stat. Ne rezervăm dreptul de a vă contacta prin intermediul telemarketingului în conformitate cu ATSR și reglementările în vigoare ale statului.
B. Informații care nu pot fi identificate personal De asemenea, putem colecta diferite tipuri de informații care nu pot fi identificate personal, pentru a ne ajuta să vă facem experiența mai plăcută, pentru a măsura activitatea site-ului pentru a identifica viitoarele îmbunătățiri care trebuie făcute și pentru a compila date agregate pentru a ajuta la îmbunătățirea vizitatorilor site-ului. De exemplu, putem folosi astfel de date pentru a adapta reclamele noastre, pentru a dezvolta întrebări adecvate ale anchetei, pentru a ne îmbunătăți afacerea etc.
Un alt exemplu, este posibil să folosim jurnalele de sesiune și “cookies”, sesiunile de logare, etichetele GIF/pixel, anunțurile banner, instrumentele de analiză a clic-urilor de la terțe părți (cum ar fi Google Analytics), rețelele de retarget de la terțe părți care pot afișa reclame către dvs. pe alte site-uri pe care le vizitați pentru a vă reaminti despre noi și rețelele terțelor părți care oferă e-mailuri solicitate de utilizatori (de exemplu, pentru un e-mail referitor la un prieten) pentru a colecta informații de identificare non-personale sau alte informații agregate despre vizitatorii site-ului.
Fișierele cookie sunt fișiere text care sunt utilizate de browserul web al computerului pentru a vă stoca preferințele și pentru a ne permite să îmbunătățim experiența utilizatorilor pe site-ul nostru web. Rețelele de retargetare de la terțe părți pot utiliza, de asemenea, module cookie pentru a afișa reclamele noastre pe alte site-uri. Puteți renunța la utilizarea cookie-urilor de către un furnizor terță parte accesând pagina de dezactivare a Inițiativei de publicitate în rețea.
E-mailurile sau newsletter-le pe care le trimitem în mod electronic pot utiliza tehnici precum ecusoane web sau etichete pixel pentru a aduna parametri și informații de e-mail pentru a îmbunătăți experiența cititorului, cum ar fi numărul de e-mailuri deschise, fie că au fost redirecționate sau tipărite, tipu de dispozitiv de pe care au fost deschise, și locația (de exemplu, oraș, stat și județ) asociate cu adresa IP aplicabilă.
Dacă vizitați acest site cu un ID deschis (cum ar fi Facebook), puteți să partajați și să integrați date cu site-uri media socială terță parte și putem urmări date agregate despre numărul de vizite pe acest site cu un ID deschis, numărul de articole “Îmi place" de pe acest site sau elementele de pe acest site pe care alegeți să le distribuiți unui site de mass-media socială terță parte.
Alte părți, cum ar fi partenerii de publicitate și companiile de analiză, pot colecta în timp informații despre activitatea dvs. online pe diferite site-uri. Informațiile colectate de aceste terțe părți pot include elemente de identificare care le permit acelorași terți să adapteze anunțurile pe care le difuzează pe computer dvs. sau pe alt dispozitiv.
Deoarece nu există încă o înțelegere comună a modului în care să interpretăm semnalele "Do Not Track" bazate pe browserul web, altele decât cookie-urile, nu răspundem în prezent la semnalele "Do not Track" care nu sunt definite.
Rețineți că aveți opțiunea de a configura majoritatea browserelor web pentru a NU accepta modulele cookie. Cu toate acestea, rețineți că dezactivarea cookie-urilor vă poate împiedica să aveți acces la anumite funcții sau servicii pe site-ul nostru web sau în software-ul web găzduit pe site-ul nostru web.
 
Acțiuni ale terților
 
Noi nu controlăm și nu suntem răspunzători pentru acțiunile unor terțe părți pe care le putem promova și/sau la care le facem legătura de pe acest site. Ne mândrim cu recomandarea companiilor de calitate, dar nu avem control asupra acțiunilor acestor părți terțe, a conținutului pe care îl oferă sau a practicilor lor de confidențialitate. Deși nu suntem răspunzători pentru niciuna dintre acțiunile acestor părți terțe, trebuie să ne oferiți feedback din când în când cu privire la experiențele dvs. cu orice terțe părți cu care lucrăm, pentru a ne putea îmbunătăți serviciul viitor pentru toți clienții.
 
Confidențialitatea copiilor
 
Adrese IP
 
Putem folosi adresa dvs. IP pentru a preveni frauda, pentru a ajuta la diagnosticarea problemelor cu serverul nostru, pentru a strânge informații demografice și pentru a vă oferi produse și servicii.
 
Angajamentul față de securitatea datelor
 
Toate informațiile colectate de la dvs. sunt stocate într-un mediu sigur din punct de vedere tehnic și fizic. În plus, angajații, contractanții și vânzătorii care au acces la informațiile dvs. de identificare personală în legătură cu furnizarea de servicii pentru noi sunt obligați să păstreze informațiile confidențiale.
Utilizăm criptarea SSL pentru a proteja informațiile sensibile online și facem tot ce putem pentru a proteja informațiile utilizatorilor offline. Din păcate, nici o transmisie pe Internet nu poate fi garantată ca fiind 100% sigură. Prin urmare, deși luăm măsuri rezonabile pentru a vă proteja informațiile, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care ni le transmiteți și faceți acest lucru pe propriul dvs. risc.
 
Contactați-ne
 
Dacă aveți nevoie să ne contactați, ne puteți trimite un e-mail la support@academiamarketingului.ro, sau pe pagina noastra de faebook. Ne străduim să oferim produse excelente, împreună cu servicii excelente pentru clienți. Dacă aveți întrebări legate de această Politică de confidențialitate sau de practicile noastre, vă rugăm să ne contactați folosind una din metodele enumerate mai sus.


CASTIGURI
Ultima modificare: 01.01.2018
Vă mulțumim că ați vizitat site-ul web al Academia Marketingului, inclusiv www.academiamarketingului.ro . Ați ajuns la această pagină de CASTIGURI de pe acest site.
 
Produsele și serviciile vândute pe acest site web nu trebuie interpretate ca o promisiune sau garanție a câștigurilor.
 
Nivelul dvs. de succes în obținerea rezultatelor obținute prin utilizarea produselor și a informațiilor noastre depinde de timpul pe care îl dedicați programului, ideilor și tehnicilor utilizate, finanțelor, cunoștințelor și aptitudinilor diferite.
 
Deoarece acești factori diferă de la un individ la altul, nu vă putem garanta succesul sau nivelul de venit și nici nu suntem responsabili pentru niciuna dintre acțiunile dvs.
 
Oricare și toate declarațiile anticipative de pe acest site web sau în oricare dintre produsele noastre sunt destinate să ne exprime opinia cu privire la potențialul de câștig pe care unii oameni îl pot atinge.
 
Dar mulți factori vor fi importanți în determinarea rezultatelor dvs. și nu garantăm că veți obține rezultate asemănătoare cu ale noastre sau ale altora. De fapt, nu oferim nici o garanție că veți obține rezultate din ideile și tehnicile conținute pe site-ul nostru web sau în produsele noastre.
 
În măsura în care am inclus studii de caz sau mărturii pe acest site, puteți presupune că nici una dintre aceste povestiri nu reprezintă în niciun fel experiența "medie" sau "tipică" a clienților.
 
De fapt, ca și în cazul oricărui produs sau serviciu, știm că unii oameni își vor cumpăra produsele, dar nu le vor folosi deloc și, prin urmare, nu vor obține rezultate. Prin urmare, trebuie să presupuneți că nu veți obține rezultate cu acest program.
 
Chiar dacă nu oferim nicio garanție că produsul nostru va duce la un anumit rezultat, puteți totuși să profitați de politica noastră de returnare dacă nu sunteți complet satisfăcut. În astfel de cazuri, puteți să returnați produsul pentru a vă primi banii înapoi în conformitate cu termenii și limitele de timp indicate în politica noastră de rambursare descrisă în secțiunea Termeni și condiții de pe acest site.
SUNTEȚI DE ACORD ȘI ÎNȚELEGEȚI CĂ ACADEMIA MARKETINGULUI NU ESTE RESPONSABIL PENTRU SUCCESUL SAU EȘECUL DVS. ȘI NU VĂ FACE NICIO REPREZENTARE SAU GARANȚIE DE NICIUN FEL CĂ PRODUSELE SAU SERVICIILE NOASTRE VĂ VOR ADUCE REZULTATE SPECIALE.

Copyright 2018 - Academia Marketingului - All Rights Reserved